É.B.O.

Érzelmi BlokkOldás

Transzgenerációs blokkok oldása

Traumatisztítás belsőutazással

Kapcsolati sérülések oldása 

Külső, fizikai és belső, biológiai stressz oldása 

Érzelmi Blokkoldás-ÉBO

Mivel rendkívüli módon megemelkedett mostanában a csoportos érzelmi oldások iránti érdeklődés, arra gondoltam, hogy készítek  egy videót, amiben összefoglalom, hogy hogyan is működik az érzelmi oldás, az egyéni illetve a csoportos oldásokban, az én speciális módszeremmel.

Az érzelmi oldások tudományos hátterét a kínai akupresszúrás gyógyászat és a kvantum fizika adja.

Az É.B.O. technika

Ennek az általam ötvözött technikának, a tudományos hátterét a kínai akupresszúrás technikára épűlt ÉFT és a Kvantum fizika adja.

Nem olyan régen, találkoztam,Gary Craig ©

Az Érzelmi Felszabadulás Technika (ÉFT) tanfolyamával, és nagyon érdekesneknek találtam, hogy színte pár nap eltéréssel, Dr Bruce Lipton programja jött elém az interneten.

Meglepetésemre, rendkívűl hasonlítottak egymásra. Gondoltam, -ez nem lehet a véletlen műve, úgy hogy az összehasonlítást követően, bennem természetes módon fonódott eggyé a két módszer.

Használjátok egészséggel !

É.F.T.

Gary Craig © Az Érzelmi Felszabadulás Technika (ÉFT) eredeti a célja az volt, hogy a
pszichoterápiát forradalmasítsa.

“Ez a cél el is lett érve azzal, hogy az ÉFT alkalmazása a terápia időtartamát az előtte szükséges hónapokról vagy
évekről órákra, sőt gyakran percekre csökkentette le. Ezzel párhuzamosan azonban újra és újra észleltük azt a tényt, hogy az érzelmi felszabadulást
mélyreható spontán fizikai gyógyulás is kíséri, mint például látásjavulás, fizikai fájdalom, mint például fejfájás megszűnése, rák okozta fájdalom és
egyéb szimptómák csökkenése. Ennek oka – mi úgy gondoljuk – az, hogy az Érzelmi Felszabadulás Technikák a betegségek azon mélyebb kiváltó okait
célozzák meg, amelyeket a nyugati gyógyító gyakorlatok többnyire teljesen semmibe vesznek.”/ Gary Craig

“Az élet természetére vonatkozó felismeréseim engem is meglepetészszerűen értek. Közel két évtizeden át a biológia központi dogmáját – miszerint az életet gének szabályozzák – programoztam orvostanhallgatók agyába. Másfelől nem is voltam olyan nagyon meglepve. Ösztönösen mindig is éreztem, hogy valami nincs rendjén a genetikai determinizmussal… mindenesetre feldobott, hogy nézeteim megváltoztatásával az életemet is átformálhatom. Eltöltött a lelkesedés, amikor rájöttem, hogy a tudomány útját járva áldozatból sorsom kovácsává léphetek elő.”

Dr. Bruce Lipton

Az Élő Mátrix című film egyik szakértője

 A következő csodálatos és egyszerre rendkívűl egyszerű technika, amely megreformálja az általunk eddig ismert, öngyógyító módszereinket

Dr. Bruce Lipton nemzetközileg elismert sejtbiológus. Kimutatta, hogy a környezeti jelek hatással vannak a fehérjékre és a kromoszómában levő DNS-re. Gondolataink és hitünk hatással vannak testünk minden sejtjére. Természetüktől függően pozitív vagy negatív erőteret gerjesztenek a test körül, így befolyásolva személyes életünket, egészségünket.

A jó hír az, hogy mindnyájan képesek vagyunk gondolataink átprogramozására, és ezzel életünk pozitív átformálására.

Kvantumfizika/ Kvantum-gyógyászat

Nézzük meg ezt kicsit közelebről:

Hogyan hozzák létre a gondolatok a valóságot?

A kvantumfizika kimutatta, hogy a fizikai világban szerzett tapasztalataink mélyen kapcsolódnak elménk belső működéséhez.

Az elménk észleléseket hoz létre, és észleléseink kémiai változásokat eredményeznek testünkben, amelyek végső soron befolyásolják biológiánkat.

Más szavakkal, gondolkodásunknak hatása van az érzésünkre.

És az érzésünk viszont befolyásolja a gondolkodásmódunkat.

Tehát, ha minden reggel arra ébredünk, hogy szorongunk, vagy arra gondolunk, hogy az élet küzdelem, akkor agyunk megkezdi a stresszhormonok (kortizol, noradrenalin, adrenalin stb.) termelését, amelyek óhatatlanul elzárják immunrendszerünket, növekedésünket, és gondolkodási képességünk.

 

Most képzeld el, mi történne, ha így éreznénk nap mint nap magunkat?

Mondanom sem kell, hogy meg kell szakítanunk ezt a ciklust, ha elme-test-szellem egyensúlyt akarunk elérni

Egészséges elme, test és szellem elérése

Most, hogy tudjuk, hogy gondolataink pozitívan vagy negatívan befolyásolhatják biológiai működésünket, a kérdés az, hogyan lehetne az elmét, a testet és a szellemet együtt működtetni?
Persze tudatos erőfeszítéseket tehetünk a negatív vagy korlátozó hiedelmek kiküszöbölésére az elménkből.
Ez azonban sokak számára küzdelem, mert ezek a hiedelmek gyakran olyan mélyen beágyazódnak tudatalattinkba, hogy nem is vagyunk tisztában velük. Ők irányítják gondolatainkat, viselkedésünket, attitűdjeinket és reakcióinkat.

Az első lépés tehát a tudatalatti programozás tudatosítása.

Csak ezután változhat meg és változtathatjuk meg az életétünket.

 

Lipton kimutatta, hogy a sejt, ha védekezésre szorul, vagy csak úgy gondolja, hogy védekeznie kell, akkor leáll a növekedéssel.

 

Az információk különféle szűrőkön keresztül jutnak el hozzánk, és a sejtekben félelmet, védekezést vagy nyugalmat, növekedést eredményeznek. Csak azt vesszük észre, aminek a meglátásához a kellő szűrőkkel rendelkezünk.

A jó hír az, hogy mi magunk vonzottuk magunkhoz ezeket a szűrőket, de képesek vagyunk átalakítani, kitörölni és pozitív fajtákkal kicserélni.

Az Epigenetika azt állítja, hogy a környezeti jelek kontrollálják a génjeinket, nem az öröklődés.

Tehát nem vagyunk az öröklődés áldozatai. Amilyen folyamatok lezajlanak a családunkban, valószínűleg a mi családunkban is megjelennek majd, de mi vagyunk azok, akik megváltoztathatjuk a rájuk adott reakciónkat, azaz a környezetet. Tehát mi irányítjuk a génjeinket. Mi vagyunk, akik megváltoztathatjuk a hiedelmeinket, a hozzáállásunkat és a világképünket.

A gondolkodásunk átalakítása a vér kémiai összetételének megváltozását idézi elő, ami végső soron módosítja a genetikánkat.
Az a hiedelmünk, hogy a gének kontrollálják az életünket, és a gének felelősek a betegségekért, teljes mértékben téves.

Még a kifejezés is félrevezető, hogy a génjeink „bekapcsolnának”. Ugyanis amikor szükség van egy gén termékre, akkor a környezetből érkező jelzés, nem pedig a gén saját tulajdonsága aktiválja az adott génkifejeződést.

 

 

Bizonyított tény, hogy a betegségek kevesebb, mint 1%-a genetikai eredetű. A többi esetben a kiváltó ok a környezetben keresendő, tehát az életfelfogásunkból, életstílusunkból ered, és ez befolyásolja a génkifejeződésünket.

A betegségek legfőbb okozójának a stresszt tartják, mely az epigenetikus mechanizmus révén egy normális gént mutáns vagy rák génné tud alakítani.

Tehát ahelyett, hogy a gyógyszeripartól várnánk csak segítséget, rá kell jönnünk, hogy a problémánk elsődleges forrását saját életünkben találjuk meg, és abban, hogy hogyan élünk stresszel teli világunkban.

Amikor megértjük ennek lényegét, akkor változtathatunk az életmódunkon, és ezzel átvesszük az ellenőrzést és az irányítást saját biológiai működésünk felett.

Az energia paradigmája Mélyen érdekes időket élünk, amikor a tudomány és a spiritualitás történelmileg polarizált nézőpontjai közelednek egymáshoz, hogy újra fogalmazzák az Univerzum természetéről és valójában miről alkotott meggyőződésünket.

 

Az ősi spirituális meglátások érvényességét a modern kori kvantumfizika fényében ismerik fel.

Míg a hagyományos newtoni fizika azt érzékeli, hogy az Univerzum két külön birodalomból áll, az anyagból és az energiából, addig a kvantumfizika, a tudományok közül a legmegbízhatóbb, elismeri, hogy amit anyagként érzékelünk, az illúzió.

Az „anyag” alapegységének azonosítására tett erőfeszítéseik során a fizika az elektronok, protonok és neutronok, az atomokat alkotó részecskék szétválasztásával volt elfoglalva.

Meglepetésükre, ezek az alapvető részecskék valójában nem anyagi energiaörvények kifejeződései, amelyek „nano-tornádókra” emlékeztetnek.

Ez a kutatás alapvető volt a kvantumfizika tudományának megalapozásában.

Az „anyagot” azért tapasztaljuk, mert először is a fényfotonok visszaverődnek az atomok energiamezőiről.

Valójában nem „látjuk” az anyagot, hanem a visszavert fény héját látjuk.
Másodszor, a fizikaiság illúziója összefügg azzal a ténnyel, hogy az atom energiaörvényei olyan erőterek, amelyek tapinthatóak, amikor megérintjük őket.
A lényeg, az Univerzum egy dologból áll… energiából.

Felismerve azt a szabályt, hogy az energia nem keletkezik és nem semmisül meg, amikor egy „fizikai” test meghal, az energiaatomokat a Természet újrahasznosítja.

Érdekes módon, egyéni identitásunkat sejtmembrán „önreceptorok” halmaza határozza meg, amelyek egy egyedi identitásmezőre reagálnak, amelyet történelmileg szellemként emlegettünk.

A spirituális energiamezők létezését a kvantumfizika ismeri fel

 

A John Hopkins Egyetem fizikaprofesszorának, Richard Conn Henrynek egy mélyen fontos idézete a világ legrangosabb tudományos folyóiratából, a Nature-ből, összefoglalja a legfontosabb következtetést:

„Az Univerzum anyagtalan – mentális és spirituális. Élj és élvezd.” A spirituális meződ „tovább él” még sokáig azután, hogy átmentél ebből az életből. Gondolkozz el ezen a gondolaton: „Mi van, ha a jövőben egy embrió jelenik meg ugyanazzal az önreceptorral, amely az Ön egyedi spirituális mezőjére reagál?” Feltehetően emberi formában fogsz visszatérni, de egy teljesen más testben.

Az új embrió lehet hím vagy nőstény, és fekete, fehér, barna, piros vagy sárga.

Gondolkodj el ezen a gondolaton… felrobbanthatja a fejedet!


Minden ember egyszer eljut arra a pontra, hogy felteszi magában az élet úgynevezett nagy kérdéseit, mint a ;

„Ki vagyok én?”,

„Honnan származom?”,

„Miért vagyok itt a Földön?”,

„Hogyan találhatnám meg az életcélom?”,

„Létezik-e Teremtő?”,

„Hogyan működik az univerzum?”

 

Ezek a kérdések általában akkor fogalmazódnak meg bennünk, amikor valamilyen krízishelyzet, tragédia vagy törés eredményeképpen válaszút elé kerülünk.

Személyes Oldás

Hogyan történik?

Ahhoz, hogy sikerrel használjuk a módszert, nem kell feltétlenül tudnunk miért és hogyan működik.

Ennek ellenére tudom, hogy néhányunknak fontos a dolog megértése is, ezért megpróbálom röviden leírni, mi is az EFT működésének alapja.

A testünk, ugyanúgy, mint minden más, voltaképpen energia.

Ezt már Einstein is megmondta, és azóta sem vitatják. Mégis, amikor az EFT sikereit próbálják megmagyarázni, sokan a fizikai valóságból indulnak ki, és „placebo hatást” vagy „spontán gyógyulást” emlegetnek, mert gondolkodásuk szintjén más magyarázatot nem tudnak elképzelni.

Nos, ha a testedet, mint energiarendszert képzeled el, és elfogadod, hogy ennek a rendszernek a zavarát kezeljük a meridiánok (energiavezetékek) stimulálásával, ebből a nézőpontból érthetőbbé válik a módszer működése.

Amikor ujjainkkal a meridiánok kezdő- és végpontjait ütögetjük, a meridiánokban futó energia áramlására hatunk.
Ettől persze még nem lenne a módszer hatékonyabb, mint az akupunktúra, ami ugyanezt célozza meg.

A kopogtatással egy időben azonban az adott problémára összpontosítunk, beleéljük magunkat, és ezzel a problémának megfelelő blokkot „előhívjuk” az energiarendszerből.

A korábban megélt negatív élmény energiarendszerünk egyensúlyát felborította, létrehozott egy „blokkot”, mely akadályozza az energia szabad áramlását.

Ennek a blokknak a feloldása történik meg akkor, amikor a problémára összpontosítva a meridiánok bizonyos kulcspontjait kopogtatjuk.

Ha ezután rágondolunk a múltbeli élményre, az emléket fel tudjuk idézni, viszont a hozzá fűződő erős érzelmi reakció elmarad.

Miben más az É.B.O. technika ?

 

Az érzelmi oldások térképét a kérdező protokoll adja, amiben izomtesztelés segítségével, navigál a módszer, amit a kineziológiából ismerhetünk.

Tehát izomteszteléssel létesítünk egy kommunikációs kapcsolatot a szervezet önvezérlő intelligenciájával.

Azzal a belső bölcsességgel, amely mindig tudja, hogy mi zajlik a szervezetben.

Tehát az izomtesztelés arra szolgál, hogy megtaláljuk a szervezetben azokat a legfontosabb oldást igénylő pontokat, amelyekre a szervezet készen áll feloldani. És ugye ezt az a belső intelligencia tudja, hogy pontosan melyek azok a pontok, nem én, mint terapeuta.

Tehát nagyon fontos azt tudni, hogy amikor valaki részt vesz egy ilyen oldáson, akkor nem én mondom meg, hogy az ő tünetei alapján, majd mit kell oldani, hanem a szervezete jelöli ki ezeket.

És nagyon fontos megjegyezni, hogy az oldást a szervezet végzi önmagán, nem a módszer.

A módszer segít rávilágítani, megvilágítani a kommunikációs hálózatokat, ahol a szervezet elakadásokat jelez.
És azért fontos a prioritásokat követni, mert a szervezet szerint ezek készen állnak oldódásra.
És amint felhívjuk ezekre az összefonódásokra a szervezet figyelmét, megindulhatnak a változások, de ezt a szervezet végzi önmagán.

A szervezetben, amint elindulnak a változások, és egyre inkább helyreállnak a kommunikációs hálózatok, ezáltal a nagyobb egyensúly, és ezáltal az összehangoltabb működés, a szervezet, további kommunikációs hálózatokat is helyreállít automatikusan.
Mivel ez a belső öngyógyító törekvés a nap 24 órájában aktív. És ezért fordulhat az elő, hogy az oldást követő napokban, vagy hetekben, olyan területen is észlelhetünk változásokat, javulásokat, amelyeket az oldás során meg sem említettünk.

Alap kérdés

Prioritás-e az oldás- vagy nem? Valami más prioritás-e?

És ha, azt a választ kapjuk, hogy igen :

Végig kopogtatjuk, mind a test szerv rendszereit, majd szerveit, és végül az érzelmi skálát, addig amíg igen választ kapunk.

És ha a nem választ kapjuk, akkor a szervrendszeret kérdezzük meg, hogy mire van szüksége a testednek ebben a pillanatban.

Történet

“A hölgy (60 éves), úgy érezte, hogy szüksége van Érzelmi Blokkoldásra, mert rendkívül nehéz kapcsolatból jött ki, néhány hónapja. De nem tudott őszintén örülni, mert egyszerűen veszteségként élte meg a családi egység felbomlását, annak ellenére, hogy felnőtt gyermekei vannak, akiknek már saját családjuk van. A hosszú zűrzavaros, agressziótól terhelt kapcsolat vége, felszabadító érzést kellet volna hoznia, mégis ehelyett, félelmet, bizonytalanságot, és depresszióhoz hasonlatos érzéseket hozott fel benne. A legrosszabb a szégyen érzése volt, amit a környezete rosszalló megjegyzései miatt sem tudott a helyén kezelni. Lelkiismeretfurdalása, már majdnem odáig juttatta, hogy visszacsinálja az egészet, és inkább vállalja a mindennapi fenyegetettséget. Azt gondolta, tesz egy kísérletet előbb az É.B.O.- val. Azonban, az izomtesztelés azt a jelzést adta, hogy nem prioritás számára most az Érzelmi blokkoldás. Ezért elkezdtük a szervrendszereket tesztelni, és azt a jelzést kaptuk, hogy a szív-és érrendszert kell megnéznünk. Majd a szervek következtek, és itt egyértelmű választ kaptunk, hogy a szívvel van gond és orvosi segítségre van szüksége. Ekkor derűlt ki, hogy a hölgynek pészmékere van. Soron kívül időpontot kért a kardiológusától, aki megállapította, hogy meghibásodott a szerkezet és sürgősen ki kell cserélni. Természetesen, a hölgy és orvosa is hálájukat fejezték ki. Tehát, az Érzelmi blokkoldás, nem volt éppen prioritás nála, mert az életmentés elsőbbséget élvezett nála. “

 

Ennyit jelent a prioritás!

Megkérdezzük a testünket, mi a prioritás az adott pillanatban és azt kell követnünk, arra a problémára vonatkozóan végezzük az oldásokat. 

Hogyan zajlik pontosan egy találkozó?

Mi történik az egyéni Érzelmi Blokkoldáson?

 

  • 30 perc konzultáció után,
  • 30 perc izomtesztelés, ahol kiderítjük együtt, hogy mi a prioritás jelenleg az életedben, mely blokkokat kell oldani elsősorban, ahhoz, hogy a jelenlegi blokkok, elakadások oldódjanak.

Biztosan, hallottad már tőlem, hogy a szervezetünk sokkal jobban tudja azt, hogy mire van szükségünk.

Lehetséges, hogy van annál mélyebb blokk, mint amire mi a tudatos elménkkel gondolni tudunk, és akkor az lesz a prioritás.

Ezért kell a konzultáció és az izomtesztelés!

Ehhez használok egy úgynevezett “Kérdezés protokollt”-amit végig kopogtatunk.

 

Az oldás, vagyis a kopogtatást addig csináljuk, amíg szükséges!

 

Minden kör után, megkérdezzük a szervezetet, hogy van e még valami más prioritás is amit jelenleg oldani kell ?

Szervi betegségek, étkezésizavarok, vagy egyéb egészségügyi kihívás esetén is ugyan így járunk el.

Ha van még terület, amit oldani kell, addig folytatjuk, amíg azt a válasz nem kapjuk, hogy -“jelenleg nincs más”.

Ezért pontos fix időt nem tudok meghatározni, de körülbelül 2-3 óra nyugalmat biztosíts magadnak.

A Te feladatod:-biztosíts magadnak erre az időre, nyugodt, zavartalan körülményeket. Készíts elő magadnak vizet és zsebkendőt.

 

Az Érzelmi blokkoldást, legjobb egymásután kétszer megcsinálni!

Egyik héten az elsőt, másik héten a másodikat.

Általában egy nagyon sok problémával, kihívással élő szervezetnek, 4-5 oldás szükséges 3 hónap alatt.

A rögzítés legalább annyira fontos, mint a mindennapi gyakorlás.

Ezért, írásban is megküldöm neked, a gyakorláshoz szükséges egyéni kopogtatás-forgatókönyvét, minden alkalom után, hiszen a prioritás változni fog.

Tehát, a kopogtatás lényege:

Az elménk észleléseket hoz létre, és észleléseink kémiai változásokat eredményeznek testünkben, amelyek végső soron befolyásolják biológiánkat.

Más szavakkal, gondolkodásunknak hatása van az érzésünkre.

És az érzésünk viszont befolyásolja a gondolkodásmódunkat, végső soron pedig, az egészségünket.

Csoportos Oldások előnyei :

Csoportos oldásoknál nincs lehetőség izomtesztelésre, azonban, nagy előnye a résztvevők energiájának, egy közös törekvés, a gyógyulás energiája, hatványozott rezgést hoz létre, és az Univerzum törvényeinek megfelelően, a kvantumenergia, mindannyiunkra gyógyító hatással van.

 

A Patreon csatornát támogatók, minden héten kapnak tőlem, egy-egy témára vonatkozó eseményt, egy oldást és a témával kapcsolatos meditációt, amiket egy hétig gyakorolhatnak. Az események, visszamenőleg is korlátlanul megtekinthetőek, és az oldások bármikor újra gyakorolhatóak, ahányszor csak szükségét érzed. A Patreon csatornán lévő oldások, különböznek az ingyenesen elérhető anyagoktól, mind időben, mind mélységében. 

 

Várlak szeretettel Téged is a közösségünkben!

Exkluzív Tartalmakért

Látogass el,

a

Patreon csatornámra

A Patreon tagság előnyei :

Mélyreható oldások egy-egy témában, hosszabban

Heti 1 exkluzív videó,

-hossza; 30-45 perc

+ Videó szöveges átirata

Meditáció

A heti témához kapcsolódó, vezetett meditáció videón

hossza; 35-45 perc

Heti-Téma videó

Előadás, a heti oldásra szoruló témáról.Tudományos háttér, és testünkre, életünkre gyakorolt  hatásokról.

Videó hossza : 45-50 perc

+ A videó szöveges átirata

É.B.O.

Egy teljes egészségátalakító- Transzformáló- program

a

T.H.M. 

A táplálkozástól, a szokásokon és gondolkodáson át, az életvezetési “programjaink” egészségkárosító hatásainak visszafordításáig

Nézd meg ezt a programot itt:

„Negatív érzelmeinket a szervezet energiarendszerében létrejött zavar okozza”.

About

Tiam pulvinar vestibulum mollis. In molestie, neque eu luctus consectetur, est dolor lacinia metus, vitae euismod

Sign Up For Shop Updates